Банківський актуариат і ризик-менеджмент

Банківський актуариат і ризик менеджментРозглядаються питання актуарного забезпечення банківської діяльності та ризик-менеджменту, страхування ризиків залучення, розміщення, видачі та повернення кредитних і позикових коштів, актуарної оцінки вигод і збитків від укладених банком угод і контрактів. Намічені шляхи удосконалення методології актуарних розрахунків, підготовки і перепідготовки актуаріїв. Обгрунтовані і представлені комплексні програми і алгоритми збору і обробки актуарних даних.

Для керівників, ризик-менеджерів і кредитно-фінансових корпорацій, фахівців банківської пруденційного нагляду, аспірантів і викладачів при вивченні курсів “Соціально-економічна статистика”, “Актуарні та фінансові розрахунки”, “Управлінський облік і аналіз”.

Шукайте цю книгу також російською: Банковский актуариат и риск-менеджмент.